Brussel Mobiliteit

Lees meer

Lombardi België

Real-time verkeersveiligheid en -beheer

Onze belangrijkste missie is zorgen voor een efficiënt verkeersbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de veiligheid van de weggebruikers garanderen en de verkeersstromen optimaliseren. Dankzij onze expertise op het vlak van gecentraliseerd verkeersbeheer, de organisatie van controlekamers, de exploitatie van tunnels en crisisbeheer werken we elke dag aan veilige mobiliteitsoplossingen op maat van de behoeften van onze stad. Met vertrouwen, inzet en teamgeest stellen we creativiteit en striktheid centraal in onze activiteiten om een vlotte doorstroming van het verkeer en het welzijn van onze burgers te garanderen.

We hebben ook een radiosignaleringssysteem ontwikkeld om de gewestelijke operaties en de verkeerspolitie van Brussel Mobiliteit bij te staan. Radiodispatching speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van het personeel op het terrein. Radiodispatchers zijn verantwoordelijk voor de communicatie tussen veldwerkers en andere belanghebbenden. Ze moeten doeltreffend kunnen communiceren, onder druk kunnen werken en snel beslissingen kunnen nemen. Ze moeten ook vertrouwd zijn met verschillende software voor het opzoeken van informatie en met noodprocedures.

Lombardi Worldwide